Äppelblomman

På Äppelblomman går våra äldre barn 3-6 år. Äppelblomman ligger intill Rudolfsteinerskolan, på Spårgatan 17, 60223 i Norrköping. Omgivet av en stor och vacker trädgård.

Vår dagliga verksamhet tar sig form efter dagsrytm, veckorytm och årsrytm. I rytmen utgår vi från barnets behov och utveckling. Vi vill främja barnets egen vilja och egen kraft till kreativ lek.

Äppelblomman har vackra rum som inspirerar till lek.Det finns möjlighet att uppleva eld både ute och inne Gården består av en stor och lekfull trädgård, full av blommor, buskar, stigar och äppelträd.
Dukat för påskfest! Vi följer årsrytmen genom sagor, sånger och ramsor. Varje årstid har sin fest.
Med hjälp av enkla lektillbehör av naturmaterial utmanas barnens kreativitet att skapa egen lek och dess innehåll.
Varje vecka ägnar sig barn och pedagoger åt eget skapande genom bakning, målning, trädgårdsarbete , enkla dockspel och barneurytmi.