Föräldraengagemang

Att vara waldorfförälder innebär att vara viktig och behövd. Samarbetet mellan föräldrar, barn och pedagoger är av stor betydelse. Alla föräldrar hjälper tillsammans åt att städa och vårda förskolan. Vår och höst har vi storstädning och trädgårdsdag, en möjlighet att lära känna barnens kamrater och familjer. Familjerna bjuds in att fira en del årstidsfester tillsammans med förskolan.

Bildtext: Tillverkning av lövkronor på förskolan med föräldrar och barn inför Mikaelifesten.

Vi har föräldramöten ett par gånger per termin. Där ges det möjlighet att lära sig mer om waldorfpedagogik, få samtala om pedagogiska frågor och lära känna de andra föräldrarna.

Som förälder har man också förmånen att få fin inblick i förskolans verksamhet genom att besöka årtidsfester, föreställningar, föredrag samt att medverka i andra festliga sammanhang som julbasar och skördefest.