Vildrosen

Verksamheten

Vildrosen är en förskola för de små barnen. Vi tror att små barn behöver små barngrupper. På vår förskola utgår vi ifrån en dagsrytm där varje dag är sig lik, och en veckorytm och årsrytm, som bygger på de olika årstiderna, samt årets högtider. I rytmen utgår vi ifrån det lilla barnets behov och utveckling.                        

Vi vill främja att barnet av egen vilja i efterhärmning, hittar sin egen kraft till kreativitet i leken. Vårt förhållningssätt är att barnen ser världen som god, och där vill vi låta barnet vara och växa i frihet. 

Inne- och utemiljö

Inomhusmiljön är inspirerande och skapar lugn och ro för barnen att växa och utvecklas i egen takt. Färger, naturmaterial, enkla leksaker, tilltalar barnens sinnen och stimulerar fantasin. Vi gör varje stund till en viktig stund där vi är närvarande tillsammans med barnen. Sånger och ramsor är en del av dagen.

Vi har en stor fin trädgård med gröna kullar, träd, stockar, sandlåda och odlingar –vår trädgård inbjuder till många lekmöjligheter där hela kroppen får vara i rörelse. Köksträdgården visar på årets skiftningar, och är en plats där barnen gärna hjälper till med de olika sysslorna.

Kost och måltider

Vildrosen har ett eget kök och en egen kokerska som lagar ekologisk, vegetarisk mat från grunden. För oss är maten en viktig del i verksamheten. Vi har en treveckors matsedel så barnen hinner vänja sig vid alla smaker.