Waldorfpedagogik

Vi värnar att barnen ska få tid och rum till att vara barn. Att få leka. Med hjälp av enkla lektillbehör av naturmaterial utmanas barnens kreativitet att skapa sin egen lek och dess innehåll. Det ger dem kunskap om världen, utmanar deras kreativitet och initiativ. De får bearbeta sina egna upplevelser och utvecklar den värdefulla förmågan till socialt samspel och samarbete.

Varje vecka ägnar sig barn och pedagoger åt eget skapande genom bakning, målning, trädgårdsarbete, olika handarbeten, gör enkla dockspel och deltar i barneurytmi.

På hösten trär vi rönnbär, skördar och maler vetet som vi odlat och bakar vårt bröd. Vi firar hösten med lövkronor rönnbärshalsband.

I den verksamma atmosfären kan barnen i lugn och ro utveckla kroppslig skicklighet och initiativ, socialt samspel och fantasi samt fritt härma vuxna förebilder.

Pedagogerna värnar om att skapa utrymme för barnets fantasifyllda lek både ute och inne, men också stunder av ro och vila.

I vår förskola leker framtidens generationer. Barnen skall rustas att forma framtidens samhälle på ett fritt självständigt och nyskapande sätt. Vi värnar lekglädje som senare i livet blir till arbetsglädje och mod.